Bli sjåfør

Hvordan kan man få jobb som drosjesjåfør?

Taxiyrket krever kompetanse innenfor flere områder. Først og fremst må du ha førerkort for personbil. Dette utstedes av trafikkmyndighetene etter opplæring fra godkjent kjøreskole. Deretter må du ha kjøreseddel utstedt fra politiet der du bor. For kjøreseddel kreves det gyldig helse og vandelsattest, og for byer kan det kreves bestått kjentmannsprøve. For Ålesund og omegn kan du ta kjentmannsprøve i forbindelse med obligatorisk sjåførkurs hos Ålesund og omegn taxi. Videre er det et krav at du må kunne godt Norsk - da våre kunder i hovedsak er Norske. Andre språk i tillegg er bare en fordel.

Sjåførkurs:

Våre sjåførkurs gir deg innføring i Ålesund Taxi sin kultur og vårt reglement, samt taksameterets forskjellige funksjoner, oppdelingen av området i soner, opptreden ovenfor kunder og i vanskelige situasjoner. Eter kurs avlegges kjentmannsprøve. Vår opplæring holdes over tre kvelder, og påbygges med kurs rettet mot anbudskjøring, som en etter en stund kan få delta i.
Ta kontakt for spørsmål eller informasjon: . et sjåførkurs koster kr 2500,- og inkluderer materiell og kurs, og en kjentmannsprøve.
Kurs må forhåndsbetales, og  gjennomføres 3-4 ganger pr år.

Etter gjennomført kurs, må du søke om kjøreseddel, og for å få dette må du også ha plettfri vandel og godkjent helseattest (fås hos lege)

Når du har kjøreseddel, kan du søke om jobb:

For å komme i arbeid må du få jobb hos en av våre løyvehavere, og du vil da få sjåførkort, som gir deg mulighet for pålogging i vårt system. 
Ålesund Taxi har ingen egne løyver, så alle ansettelser skjer hos en Løyvehaver, som driver sitt eget foretak, tilsluttet Ålesund og Omegn Taxi SA / Ålesund Taxi AS. I forbindelse med kurset vil du bli informert om hvordan du tar kontakt, samt få muligheten til å presentere deg selv som jobbsøker. De fleste som tar kurs kommer raskt i arbeid. I første omgang som "slingris", dvs. disponibel på enkeltskift for løyvehavere med behov, deretter vil arbeidsforholdet stabilisere seg med faste skift for faste arbeidsgivere.

For å bli løyvehaver kreves det ytterligere utdanning, løyvekurs, med hovedvekt på økonomi og administrasjon, samt oppfyllelse av visse økonomiske vilkår. Løyve blir etter utlysning tildelt til sjåfør med lengst ansiennitet - og det er Fylket som er løyvemyndighet..