Informasjon

Nyheter

Generell informasjon:

Ålesund Taxi kjører hver uke ca 7000 turer i kommunene Ålesund Sula og Giske – dette blir ca 400.000 på årsbasis.

Unntar vi natt til lørdag og natt til søndag, går ca 98% av alle våre turer innen 10 minutt – som vi anser som normal ventetid.

En bil kan tross alt være i en annen bydel, og dette må taes med i betraktningen når en bestiller.

Vi legger opp til at det skal være et gjennomsnittlig riktig antall biler på veien, ifht tidspunktet.

Totalt har Ålesund Taxi i dag tilknyttet 55 biler fordelt på våre løyvehavere, noen av disse er maxitaxi/handicaprigget.

Videre har vi selskapsvognløyve, og tilbyr dermed limousintjenester..

Lokalisering

Ålesund Taxi utfører taxitjenester i komunene Ålesund Sula og Giske, og er på veien 24 timer i døgnet - året rundt.

Vår hovedadministrasjon er i Ålesund, og vi holder til på Lerstad.

 

Priser:
Vi kjører på maksimalprisforskriftens satser, som er satt av Konkurransetilsynet.

 

 

 

 

 

 

Kundeopplevelse

Ålesund Taxi er svært opptatt av sine kunder, og derfor trenger vi tilbakemeldinger når noe ikke oppleves etter våre intensjoner.

Har du en klage, eller ros - taes begge deler like gjerne mot på epost:

Vårt mål er å yte en stadig bedre tjeneste, og tilbakemeldinger gjør at vi kan vite hvor vi skal rette fokus - enten det gjelder opplæring, sentralbord - eller samvirke med våre samrbeidspartnere.

Din henvendelse hjelper derfor oss i vårt arbeid!

Ålesund Taxi - ditt foretrukne valg når du ikke kjører selv....