Om oss

Kommunene Giske, Sula og Ålesund er ett løyveområde.
Det vil si at bilene som opprinnelig tilhørte i de respektive kommuner, i dag kan kjøre fritt i alle de tre kommunene. Hensikten med dette er å gi publikum bedre tilgang på taxi i tidsrom med stor trafikk, og samtidig gi drosjene mer effektiv kjøring ved å unngå såkalt tomkjøring tilbake til respektive kommuner ved turer ut av de tidligere egne distrikt.

Ålesund og Omegn Taxi SA er det største taxiselskapet i området.
Selskapet forvalter løyvenes kjøreplikt i henhold til lover og reglement. Dette omfatter både kjøreordninger for
ordinære løyver, og utkalling av reserver ved trafikktopper. Våre løyvehavere har tilslutningsplikt til dette selskapet.

Litt mer om oss:

  • I Ålesund Taxi er det vel 200 sjåfører, av disse har 80-100 taxikjøring som sitt hovedvirke.
  • Ålesund og omegn Taxi SA sine 38 løyvehavere - har 55 biler tilgjengelig for publikum.
  • Hvert år kjøres det ca 4 million kilometer av våre biler, og dette tilsvarer 100 ganger rundt ekvator.
  • Ålesund Taxi og de tilknyttede enkeltmanns-foretakene/løyvene omsetter hvert år for omtrent 70 million kroner.
  • Vi kjører daglig mellom 700 og 1000 turer - hele året gjennom.
Ålesund Taxi AS er selskapet som står for den økonomiske driften.

Selskapet eier og vedlikeholder sentralens eiendom og materiell.
Vi er et serviceorgan for våre løyvehavere, og skal tilrettelegge og koordinere for disse, herunder stå for opplæring, marked og sentralbord.

Ålesund og Omegn Taxi SA og Ålesund Taxi AS er eid av drosjeeierne i det samlede løyveområdet.
I tillegg til å formidle og utføre transporttjenester i området, står også Ålesund og omegn taxi for opplæring av nye sjåfører i nærområdet.
Miljø: Våre kjøretøyer er mye i bruk, og det medfører dessverre til en del utslipp.
Vi forsøker å begrense skadevirkningene ved å sørge for godt vedlikehold, og å drive miljøriktig transport. Vi håper våre beskjedne bidrag
kan være et forbilde for å trygge miljøet for fremtiden, og vi vil følge med i ny teknologi for å bli enda bedre.

Bli løyvehaver/Drosjeeier?

For mer info, ta kontakt med Møre og Romsdal fylke, samferdselsavdelinga.

Vi er også på facebook  - lik vår side ved å søke etter Ålesund Taxi på Facebook :)

Over 100 år med drosjetrafikk i Ålesund!

I 2009 kunne man se tilbake på 100 år med drosjetrafikk i Ålesund, da det allerede i 1909 ble kjørt passasjerer mot betaling. Den gang var nok gate og trafikkbildet annerledes enn nå, da det sies at drosjebilene skapte både glede og forargelse, men mest det siste.

I 1919 ble det innført bevilgningsplikt for drosjer - og antall drosjer var kommet opp i 20. I 2019 markerer man at det er 100 år siden løyvene kom.

i 2010 hadde forløperen til Ålesund Taxi 80 års jubileum, da Ålesunds drosjeeier forening ble stiftet i 1930.

Ålesund taxi har gjennom disse årene vært med på både opp og nedturer i samfunnet, og i dag er Ålesund Taxi det største drosjeselskapet i området - som omfatter kommunene Ålesund, Sula og Giske. Ålesund Taxi disponerer i dag 54 kjøretøy, og de 38 løyvehaverne og selskapet omsetter for over 70 million kroner pr år.